搜尋此網誌

2019年11月22日星期五

就係因為過去個個都係咁退回通知信就算,所以種票更加肆無忌憚

就係因為過去個個都係咁退回通知信就算,所以種票更加肆無忌憚。

=====
唔俾人查選舉名冊係有一定原因嘅,其實如果收到不屬於自已嘅通知書,應該保留至選舉後先舉報,因為種票嗰個祇需身份證就可以去投票,根本唔需要封通知書,所以退回係唔會影響結果!

https://www.facebook.com/100009449060404/posts/2507095016282109/
中央唔係沒有預到會咁嘛!?胡亂拉兩個外國人,間接加速國際孤立中共的步伐

中央下令外國人也可拘捕時,唔係沒有預到會咁嘛!?究竟諗緊乜?又係諗住收買或揸住把柄就掂?

11.14 屯門被捕 德國交換生回國受訪:被港警威嚇 促歐洲對港負道德責任

https://thestandnews.com/politics/11-14-%E5%B1%AF%E9%96%80%E8%A2%AB%E6%8D%95-%E5%BE%B7%E5%9C%8B%E4%BA%A4%E6%8F%9B%E7%94%9F%E5%9B%9E%E5%9C%8B%E5%8F%97%E8%A8%AA-%E8%A2%AB%E6%B8%AF%E8%AD%A6%E5%A8%81%E5%9A%87-%E4%BF%83%E6%AD%90%E6%B4%B2%E5%B0%8D%E6%B8%AF%E8%B2%A0%E9%81%93%E5%BE%B7%E8%B2%AC%E4%BB%BB/#.XdbTfklPjuZ.facebook


======
喪心病狂的港警萬萬想不到,在屯門胡亂拉了兩個外國人,間接加速了國際孤立中共的步伐。

德國外交部確認上週五有兩名公民(傳是嶺大學生)在香港被捕後,政壇與輿論開始對默克爾的中共綏靖政策展開圍攻。她的黨友、聯邦議院外交事務委員會主席Norbert Röttgen承認,中國在習近平的領導下經已變質,淪為「定於一專」(a monolithic rule tailored to him),向外擴張,對內高壓。他警告德國政府必須重新制衡對華政策,在南中國海捍衛航行自由。在香港問題上,他承認中共正在侵犯一國兩制,呼籲德國與歐洲團結一致對付中國,「只有這樣,中國才會認真看待我們」。

議院人權事務發言人、綠黨的Margarete Bause表明,默克爾必須終止對中國的沉默,為香港和新疆議題發聲,德國亦不應與中國如常做生意。這是預示德國將會加入貿易制裁的行列?

德國議院已制止多宗來自北京的企業收購案,涉及汽車製造、銀行和電力公司。本來,默克爾拍板華為5G進軍德國,但鑑於香港局勢和國民被捕,內閣正陷入分裂。外長馬斯為首的社民黨一派,主張德國電信須全面排除華為零件,新草案更包括採購禁令和轉售禁令等等,國策可謂180度逆轉。華為明明綠燈,轉眼變成紅燈。

習近平萬萬想不到,那些替他殘害香港人的警務鷹犬,會冥冥中陷他於不義,將他最忠實的德國盟友也都趕走。

由於默克爾拒絕妥協,變相將制裁華為的權力下放議會,以立法方式為5G設限。紅燈綠燈間歇閃爍,反令華為陷入進退維谷的泥淖。德國輿論亦開始質疑德國經濟是否過份依賴中國,每年2000億歐元的貿易額是否淪同掩口費。有位網民這麼調侃:

「There is also the “little” matter of the Uighurs & in that respect the Chinese have certainly learned from Germany – concentration camps a go-go, ethnic cleansing & the gradual destruction of an entire ethnic group. But yeah, lets keep doing business with China – what a nice bunch they are…. not...」

香港有黨衛軍,新疆有集中營,中共是甚麼東西顯而易見(尤其連德國人也這麼說的時候)。

作者
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2790501094333344&id=972393926144079


你哋夠鐘收工上深圳食海底撈, 哇!諗起都正呀!

你哋夠鐘收工上深圳食海底撈,
哇!諗起都正呀!

港警驚慌崩潰 催淚彈解決不了政治問題,卻是解決市民,包括黃絲,藍屍和警甴

催淚彈解決不了政治問題,卻是解決市民,包括黃絲,藍屍和警甴

港高官稱不公開催淚彈成分 港警驚慌崩潰


香港食物及衞生局局長表示「催淚彈成分不宜公開」,頓時港警哭問:怎麼不可以知道成份?(圖片來源:DALE DE LA REY/AFP via Getty Images)
【看中國2019年11月22日訊】自香港特別行政區政府食物及衞生局局長陳肇始一句「不想影響行動部署和行動能力,催淚彈成分不宜公開」後,不單是香港市民感到驚懼,就連前線港警中也引起恐慌,因為他們害怕政府口中所謂的「影響行動部署」,是指怕催淚彈毒的程度會讓港警也不敢發放,擔憂自身健康會受到嚴重影響。
據《香港醬聞》報導,在較多藍絲所聚集的討論區中,有疑似警嫂表示丈夫近月開始已不敢用家中洗衣機來清洗上班服裝。而日前聽到政府對於催淚彈成份三緘其口後,更是情緒崩潰,哭問:「點解唔可以知催淚彈成份」。(譯:為什麼不可以知道催淚彈成份?)
有網民亦指前線港警當中開始彌漫恐慌情緒,因為催淚彈到底為什麼,警隊中只有極少數人知道,而且吸入這些化學物質對人體會造成何等影響,更有可能根本無人知曉。有港警甚至懷疑,催淚彈可能毒到連港警自己都不敢放,否則何謂「影響行動部署」?
其實,自香港反送中以來,港警狂發了幾千發催淚彈,如今還採用大陸製的。網友爆料已經有港警罹患氯痤瘡了。(詳報導:報應來了?港警爽發催淚彈 網傳患氯痤瘡
因為國外不支持港警鎮壓港民,所以港警開始使用大陸製催淚彈。對此,香港大學化學系博士K.Kwong分析,其分解出來的有毒東西亦比外國多好多。他還認為,這些彈解決不了政治問題,卻是解決市民,必須立即停用!(詳報導:港大化學博士:大陸製催淚彈是用來「解決」港人
網友反饋
「害人害己」
「黑警遲早毒死」
「因為毒到阿媽都不認得」
「你們一定有報應,時辰未到。」
「原來黑警死全家是這個意思!」
「好明顯是要你們同巿民同歸於盡」
「以前的或者無毒,如今用中國貨⋯⋯」
「警察不要哭,我現在告訴你,裡面都是世紀之毒戴奧辛呢!你現在後悔你對學生及抗議民眾射出的每一發TG嗎?」
「不怕啦.最多生毒瘡之嘛.比起你們姦X打人來得少事,乖乖射多D大家一齊吃TG」
「港警什麼時候才會醒悟自己也只是棄子,你們的槍該對付的是欺壓香港的獨裁者,不是自己的人民。」
「全港攬炒成功,多謝林鄭!」
https://m.secretchina.com/news/b5/2019/11/22/914404.html美參議員: 你們鼓舞了世界, 改變了世界, 多謝你們所做的!

要讓留守理大示威者看到:

美參議員:
你們鼓舞了世界,
改變了世界,
多謝你們所做的!

投白票就益建制, 咁你班關𨫡一票又成日棄權益建制!?

投白票就益建制,
咁你班關𨫡一票又成日棄權益建制!?
放心我唔會投白票嘅,
我都係跟你哋投棄權票以減低現行選舉制度的認授性。

=======
[Final Boss]

「投白票咪即係益建制😡」

立法會議員林卓廷(民主黨)於立法會2016-2019共3個立法年度投下132次棄權票,詳細紀錄如下:

林卓廷於2018年06月01日之立法會大會中,議案《建議採納立法會CB(2)1489/17-18號文件第9(a)及(b)段所載有關輪候名單上研究政策事宜的小組委員會展開工作的擬議時序》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2017年07月04日之工務小組委員會中,議案《動議中止議程文件PWSC(2017-18)12 西九文化區綜合地庫的討論》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2017年07月04日之工務小組委員會中,議案《PWSC(2017-18)12 西九文化區綜合地庫》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2017年06月10日之工務小組委員會中,議案《動議中止議程文件PWSC(2017-18)3 東涌新市鎮擴展的討論》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2017年07月05日之立法會大會中,議案《環境局局長根據《產品環保責任條例》及《釋義及通則條例》動議的擬議決議案》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2017年06月01日之立法會大會中,議案《劉國勳議員對毛孟靜議員的「推動‘港人港水’,守護本地資源」議案作出的修正案》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2017年05月25日之立法會大會中,議案《《私營骨灰安置所條例草案》 - 全體委員會審議階段 - 食物及衞生局局長的第二組修正案 - 附表5第9(5)條》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2017年03月22日之立法會大會中,議案《葉劉淑儀議員對姚思榮議員的「充分發揮本地旅遊資源的優勢」議案作出的修正案》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2017年03月22日之立法會大會中,議案《田北辰議員對姚思榮議員的「充分發揮本地旅遊資源的優勢」議案作出的修正案》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2017年03月22日之立法會大會中,議案《周浩鼎議員對姚思榮議員的「充分發揮本地旅遊資源的優勢」議案作出的修正案》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2017年03月22日之立法會大會中,議案《陸頌雄議員對姚思榮議員的「充分發揮本地旅遊資源的優勢」議案作出的修正案》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2017年01月12日之立法會大會中,議案《梁耀忠議員對郭偉强議員的「對下任行政長官的期望」議案作出的修正案》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2017年01月12日之立法會大會中,議案《羅冠聰議員對郭偉强議員的「對下任行政長官的期望」議案作出的修正案》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2016年12月07日之立法會大會中,議案《郭偉强議員對謝偉俊議員的「制訂房屋政策 紓緩殷切住屋需求」議案作出的修正案》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2016年12月07日之立法會大會中,議案《柯創盛議員對謝偉俊議員的「制訂房屋政策 紓緩殷切住屋需求」議案作出的修正案》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2016年12月07日之立法會大會中,議案《姚松炎議員對謝偉俊議員的「制訂房屋政策 紓緩殷切住屋需求」議案作出的修正案》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年07月05日之立法會大會中,議案《葛珮帆議員對盧偉國議員就「加快推動智慧城市發展」所提,經張華峰議員、謝偉銓議員及楊岳橋議員修正的議案,作出的修正案》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年06月20日之立法會大會中,議案《「跨境安老」議案》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年06月21日之立法會大會中,議案《劉國勳議員對馬逢國議員就「開拓場地,創造空間,支持本地文化藝術及康體發展」所提,經葉劉淑儀議員及陳淑莊議員修正的議案,作出的修正案》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年06月21日之立法會大會中,議案《馬逢國議員動議,經葉劉淑儀議員、陳淑莊議員及劉國勳議員修正的「開拓場地,創造空間,支持本地文化藝術及康體發展」議案》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月31日之立法會大會中,議案《盧偉國議員對林健鋒議員的「加強區域合作,共建粵港澳大灣區」議案作出的修正案》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月31日之立法會大會中,議案《張華峰議員對林健鋒議員就「加強區域合作,共建粵港澳大灣區」所提,經盧偉國議員修正的議案,作出的修正案》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月31日之立法會大會中,議案《容海恩議員對林健鋒議員就「加強區域合作,共建粵港澳大灣區」所提,經盧偉國議員修正的議案,作出的修正案》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月31日之立法會大會中,議案《姚思榮議員對林健鋒議員就「加強區域合作,共建粵港澳大灣區」所提,經盧偉國議員及容海恩議員修正的議案,作出的修正案》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月31日之立法會大會中,議案《謝偉銓議員對林健鋒議員就「加強區域合作,共建粵港澳大灣區」所提,經盧偉國議員、容海恩議員及姚思榮議員修正的議案,作出的修正案》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月31日之立法會大會中,議案《廖長江議員對林健鋒議員就「加強區域合作,共建粵港澳大灣區」所提,經盧偉國議員、容海恩議員及姚思榮議員修正的議案,作出的修正案》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月31日之立法會大會中,議案《梁繼昌議員對林健鋒議員就「加強區域合作,共建粵港澳大灣區」所提,經盧偉國議員、容海恩議員、姚思榮議員及廖長江議員修正的議案,作出的修正案》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月31日之立法會大會中,議案《何啟明議員對林健鋒議員就「加強區域合作,共建粵港澳大灣區」所提,經盧偉國議員、容海恩議員、姚思榮議員及廖長江議員修正的議案,作出的修正案》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月31日之立法會大會中,議案《蔣麗芸議員對林健鋒議員就「加強區域合作,共建粵港澳大灣區」所提,經盧偉國議員、容海恩議員、姚思榮議員、廖長江議員及何啟明議員修正的議案,作出的修正案》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月31日之立法會大會中,議案《吳永嘉議員對林健鋒議員就「加強區域合作,共建粵港澳大灣區」所提,經盧偉國議員、容海恩議員、姚思榮議員、廖長江議員、何啟明議員及蔣麗芸議員修正的議案,作出的修正案》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月10日之立法會大會中,議案《《2018年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目21的修正案 (修正案編號1)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月10日之立法會大會中,議案《《2018年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目21的修正案 (修正案編號2)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月10日之立法會大會中,議案《《2018年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目28的修正案 (修正案編號5)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月10日之立法會大會中,議案《《2018年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目30的修正案 (修正案編號6)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月10日之立法會大會中,議案《《2018年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目30的修正案 (修正案編號7)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月10日之立法會大會中,議案《《2018年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目30的修正案 (修正案編號8)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月10日之立法會大會中,議案《《2018年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目33的修正案 (修正案編號9)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月10日之立法會大會中,議案《《2018年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目44的修正案 (修正案編號10)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月10日之立法會大會中,議案《《2018年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目44的修正案 (修正案編號11)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月10日之立法會大會中,議案《《2018年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目47的修正案 (修正案編號12)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月10日之立法會大會中,議案《《2018年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目51的修正案 (修正案編號14)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月10日之立法會大會中,議案《《2018年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目53的修正案 (修正案編號15)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月10日之立法會大會中,議案《《2018年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目53的修正案 (修正案編號17)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月10日之立法會大會中,議案《《2018年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目55的修正案 (修正案編號18)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月10日之立法會大會中,議案《《2018年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目60的修正案 (修正案編號19)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月10日之立法會大會中,議案《《2018年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目74的修正案 (修正案編號23)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月10日之立法會大會中,議案《《2018年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目76的修正案 (修正案編號24)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月10日之立法會大會中,議案《《2018年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目79的修正案 (修正案編號25)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月10日之立法會大會中,議案《《2018年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目92的修正案 (修正案編號30)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月10日之立法會大會中,議案《《2018年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目96的修正案 (修正案編號31)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月10日之立法會大會中,議案《《2018年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目118的修正案 (修正案編號32)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月10日之立法會大會中,議案《《2018年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目118的修正案 (修正案編號33)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月10日之立法會大會中,議案《《2018年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目122的修正案 (修正案編號34)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月10日之立法會大會中,議案《《2018年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目135的修正案 (修正案編號39)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月10日之立法會大會中,議案《《2018年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目135的修正案 (修正案編號40)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月10日之立法會大會中,議案《《2018年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目137的修正案 (修正案編號41)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月10日之立法會大會中,議案《《2018年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目143的修正案 (修正案編號47)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月10日之立法會大會中,議案《《2018年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目144的修正案 (修正案編號49)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月10日之立法會大會中,議案《《2018年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目148的修正案 (修正案編號50)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月10日之立法會大會中,議案《《2018年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目152的修正案 (修正案編號53)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月10日之立法會大會中,議案《《2018年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目156的修正案 (修正案編號54)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月10日之立法會大會中,議案《《2018年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目156的修正案 (修正案編號55)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月10日之立法會大會中,議案《《2018年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目156的修正案 (修正案編號57)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月10日之立法會大會中,議案《《2018年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目159的修正案 (修正案編號59)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月10日之立法會大會中,議案《《2018年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目162的修正案 (修正案編號60)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月10日之立法會大會中,議案《《2018年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目188的修正案 (修正案編號65)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月10日之立法會大會中,議案《《2018年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目190的修正案 (修正案編號66)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月10日之立法會大會中,議案《《2018年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目194的修正案 (修正案編號67)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月10日之立法會大會中,議案《《2018年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 第1條納入條例草案》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月10日之立法會大會中,議案《《2018年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 財政司司長的修正案 - 第2條的相應修訂》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月10日之立法會大會中,議案《《2018年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 財政司司長的修正案 - 詳題的相應修訂》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月10日之立法會大會中,議案《《2018年撥款條例草案》 - 本會採納財政司司長根據《議事規則》第68(7)條作出報告的議案》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月10日之立法會大會中,議案《《2018年撥款條例草案》 - 三讀》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月02日之立法會大會中,議案《《2018年撥款條例草案》 - 二讀》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年04月12日之立法會大會中,議案《易志明議員動議,經梁繼昌議員、莫乃光議員、盧偉國議員、容海恩議員、陳克勤議員及陳淑莊議員修正的「推動電動車普及化」議案》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年02月01日之立法會大會中,議案《《2017年僱傭(修訂)(第2號)條例草案》 - 全體委員會審議 - 勞工及福利局局長的修正案 - 第7條》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2019年06月05日之立法會大會中,議案《譚文豪議員對謝偉銓議員就「改善公務員待遇,提升施政效率及推動創意與創新」所提,經何啟明議員及莫乃光議員修正的議案,作出的修正案》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2019年05月30日之立法會大會中,議案《梁美芬議員對郭偉强議員就「全方位支援60歲至64歲長者」所提,經李國麟議員修正的議案,作出的修正案》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2019年05月30日之立法會大會中,議案《梁志祥議員對郭偉强議員就「全方位支援60歲至64歲長者」所提,經李國麟議員及梁美芬議員修正的議案,作出的修正案》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2019年05月30日之立法會大會中,議案《郭偉强議員動議,經李國麟議員及梁美芬議員修正的「全方位支援60歲至64歲長者」議案》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2019年05月22日之立法會大會中,議案《葛珮帆議員對梁美芬議員的「追上科技發展,加強保障市民私隱」議案作出的修正案》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2019年05月16日之立法會大會中,議案《《2019年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目33的修正案 (修正案編號3)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2019年05月16日之立法會大會中,議案《《2019年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目42的修正案 (修正案編號4)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2019年05月16日之立法會大會中,議案《《2019年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目47的修正案 (修正案編號6)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2019年05月16日之立法會大會中,議案《《2019年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目49的修正案 (修正案編號7)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2019年05月16日之立法會大會中,議案《《2019年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目51的修正案 (修正案編號8)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2019年05月16日之立法會大會中,議案《《2019年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目55的修正案 (修正案編號10)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2019年05月16日之立法會大會中,議案《《2019年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目60的修正案 (修正案編號11)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2019年05月16日之立法會大會中,議案《《2019年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目63的修正案 (修正案編號12)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2019年05月16日之立法會大會中,議案《《2019年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目70的修正案 (修正案編號13)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2019年05月16日之立法會大會中,議案《《2019年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目72的修正案 (修正案編號15)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2019年05月16日之立法會大會中,議案《《2019年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目74的修正案 (修正案編號16)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2019年05月16日之立法會大會中,議案《《2019年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目76的修正案 (修正案編號17)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2019年05月16日之立法會大會中,議案《《2019年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目79的修正案 (修正案編號18)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2019年05月16日之立法會大會中,議案《《2019年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目82的修正案 (修正案編號19)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2019年05月16日之立法會大會中,議案《《2019年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目90的修正案 (修正案編號20)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2019年05月16日之立法會大會中,議案《《2019年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目91的修正案 (修正案編號21)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2019年05月16日之立法會大會中,議案《《2019年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目95的修正案 (修正案編號23)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2019年05月16日之立法會大會中,議案《《2019年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目96的修正案 (修正案編號24)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2019年05月16日之立法會大會中,議案《《2019年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目118的修正案 (修正案編號26)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2019年05月16日之立法會大會中,議案《《2019年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目122的修正案 (修正案編號27)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2019年05月16日之立法會大會中,議案《《2019年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目140的修正案 (修正案編號34)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2019年05月16日之立法會大會中,議案《《2019年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目147的修正案 (修正案編號39)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2019年05月16日之立法會大會中,議案《《2019年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目148的修正案 (修正案編號40)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2019年05月16日之立法會大會中,議案《《2019年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目152的修正案 (修正案編號42)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2019年05月16日之立法會大會中,議案《《2019年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目159的修正案 (修正案編號46)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2019年05月16日之立法會大會中,議案《《2019年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目162的修正案 (修正案編號47)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2019年05月16日之立法會大會中,議案《《2019年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目163的修正案 (修正案編號48)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2019年05月16日之立法會大會中,議案《《2019年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目168的修正案 (修正案編號49)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2019年05月16日之立法會大會中,議案《《2019年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目170的修正案 (修正案編號50)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2019年05月16日之立法會大會中,議案《《2019年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目180的修正案 (修正案編號51)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2019年05月16日之立法會大會中,議案《《2019年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目181的修正案 (修正案編號52)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2019年05月16日之立法會大會中,議案《《2019年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目186的修正案 (修正案編號53)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2019年05月16日之立法會大會中,議案《《2019年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目190的修正案 (修正案編號54)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2019年05月16日之立法會大會中,議案《《2019年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目194的修正案 (修正案編號55)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2019年05月16日之立法會大會中,議案《《2019年撥款條例草案》 - 全體委員會審議 - 總目194的修正案 (修正案編號56)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2019年01月24日之立法會大會中,議案《莫乃光議員對謝偉銓議員的「創造機遇扶助中小型企業及促進青年人向上流動」議案作出的修正案》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2019年01月24日之立法會大會中,議案《郭家麒議員對謝偉銓議員的「創造機遇扶助中小型企業及促進青年人向上流動」議案作出的修正案》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2019年01月17日之立法會大會中,議案《朱凱廸議員對涂謹申議員的「增加短中期房屋供應,改善公營房屋短缺問題」議案作出的修正案》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年11月21日之立法會大會中,議案《陳恒鑌議員對田北辰議員的「重整港鐵公司管治」議案作出的修正案》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年11月21日之立法會大會中,議案《郭家麒議員對田北辰議員的「重整港鐵公司管治」議案作出的修正案》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年11月21日之立法會大會中,議案《「重整港鐵公司管治」議案》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年11月15日之立法會大會中,議案《朱凱廸議員對財經事務及庫務局局長根據《借款條例》動議的擬議決議案提出的第二項修訂議案》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2017年07月19日之財務委員會中,議案《本委員會同意處理委員根據《財務委員會會議程序》第37A段擬動議的議案(編號:0008)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2017年07月19日之財務委員會中,議案《本委員會同意處理委員根據《財務委員會會議程序》第37A段擬動議的議案(編號:0011)》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年07月07日之財務委員會中,議案《FCR(2018-19)35 設立宿舍發展基金,向宿位不足的6所大學教育資助委員會資助大學發放一筆過補助金,加快發展學生宿舍》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年06月15日之財務委員會中,議案《FCR(2018-19)28 – PWSC(2018-19)17 工務小組委員會在2018年5月19日所提出的建議 – 元朗錦田南發展計劃工地平整和基礎設施工程-前期工程》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年05月11日之財務委員會中,議案《FCR(2018-19)9 開立新承擔額,用以建立一站式網上數碼個人身分系統及新一代政府雲端平台和大數據分析平台》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年03月02日之財務委員會中,議案《FCR(2017-18)62 - EC(2017-18)12 在發展局規劃地政科開設1個首長級丙級政務官編外職位》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年03月02日之財務委員會中,議案《FCR(2017-18)62 - EC(2017-18)12 在規劃署開設1個總城市規劃師常額職位》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2018年02月23日之財務委員會中,議案《FCR(2017-18)59 更換青馬管制區的交通管制及監察系統》投下神聖棄權一票。
林卓廷於2019年02月22日之財務委員會中,議案《FCR(2018-19)84 – PWSC(2018-19)35 工務小組委員會在2019年1月30日所提出的建議 – 2019-20年度基本工程儲備基金的整體撥款》投下神聖棄權一票。
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=154575139235828&id=103378051022204

港女辭高薪職位上街 發「不自絕聲明」滿身傷往台療傷及拍自由·飛 家中被抓失聯

港女辭高薪職位上街  

發「不自絕聲明」

滿身傷往台療傷及拍記錄片自由·飛 

返港後家中被抓失聯港女辭高薪上街 滿身傷 家中被抓發「不自絕聲明」(組圖)【看中國2019年11月22日訊】臺灣制憲基金會18日推出反送中記錄片《自由‧飛》,影片中一位25歲的香港上班族Ada辭掉高薪上街示威,後因為滿身傷赴臺就醫,但沒想到返港後在家被抓。Ada發表「不自殺聲明」令人鼻酸。
香港上班族Ada:「本人在此特地聲明,謹此宣告絕不自殺,絕不發生意外,本人並無困擾的慢性病或心理疾病,絕無可能做出任何看似自殺的行為。」
港大畢業的Ada從反送中後全心投入街頭運動,不過,前前後後身上受了五次傷,Ada完全不敢讓媽媽知道自己的狀況,直到媽媽發現她的X光片驚覺事態嚴重,催促她盡快離港。
香港上班族Ada:「她見到我的X-ray影片,接著對我說,你知不知道你這樣可能會癱瘓,我那一刻覺得我好難為。因為我是我媽媽唯一的獨生女。」
負傷的Ada上個月與同伴一起到臺灣看病,還意外地過了25歲生日,當時她許下了一個最平凡的願望,那就是希望大家都平平安安!沒想到,事與願違,Ada返港在家,凌晨三點警察破門而入逮人。Ada曾經承諾過母親,不管是受傷、被捕絕對不會自殺,在記錄片裡,Ada還發表不自殺聲明。香港上班族Ada:「本人並無困擾的慢性病或心理疾病,絕無可能做出任何看似自殺的行為,若本人被發現死亡,而且現場無外力打鬥掙扎痕跡,如在車內、房間隱蔽場所等,絕非本人自殺。」
Ada強調,如有任何朋友或網友群,在這聲明之後,發現她不再回覆或不再上線時,請幫她討回公道。
記錄片導演李惠仁說,他們知道Ada被捕之後完全不敢聯絡她,至今仍不知Ada的下落,生死未卜。李惠仁說,Ada從來沒想過會被捕,甚至成為政治犯,因為她做了更壞的打算。


李惠仁:自由不是憑空而來臺灣該捍衛自由
李惠仁:「她說她早就做好被殺的準備,我們看完之後非常心疼,我們也不知道該怎麼幫助他們,他們跟我們說,如果臺灣人要幫我們,最好的方式就是守住臺灣民主自由。」
臺灣制憲基金會委託李惠仁導演執導《自由。飛》這部全長約20分鐘的記錄片。李惠仁團隊在香港街頭拍攝記錄,影片中也穿插臺灣社會運動、政治受難者家屬訪談與尋親等畫面,讓臺灣與香港在不同時空間相互呼應與打氣。
談到香港警民激戰於香港理工大學,李惠仁說,看到很多醫護、記者全都被綁在一起,手被反銬,用束線帶綁在一起,他忍不住低喊,「天啊!這是怎麼回事,的確香港就是戒嚴了!」
李惠仁:「只差不像我們228那個年代,那些人全被用鐵絲穿過手,把他綁在一起。什麼時候我們看到香港變成這樣,包括今天可以看到在尖沙咀,路邊一堆無辜的人被警察喝令跪在地上、雙手舉在頭上。當我們還有很多臺灣人說香港跟臺灣不一樣,各位千萬不要這樣想,民主不是憑空得來的,我們看到香港爭民主,我們是不是該捍衛臺灣自由。」

香港邊城青年Justine指出,香港白色恐怖已隨著數位升級。(黃春梅/自由亞洲電臺)
出席首映的香港青年Justine是臺灣香港邊城青年代表,他拖著疲憊的身體,表示說除了開會都在關注香港狀況,她一夜沒合眼。Justine形容反送中五個月好像五年之久。
她說,戒嚴不是歷史,香港面臨的戒嚴已經全面進化,比臺灣歷經的白色恐怖還嚴重。很多香港人上街要蒙面,眉毛、髮型都要蓋著,甚至眉型要換掉,就算是正常的「和理非」遊行也要遮臉。
Justine:「因為戒嚴已經升級,這恐怖隨著數位科技已經升級,我們去遊行警察會拍我們樣子,我們在臺夥伴沒去過香港遊行,我們的個人資料、護照號碼都被起底。」
Justine表示,她很不喜歡聽到一些人在說「臺灣太民主、太自由」,因為香港從未擁有民主,而自由也正在退化,對她而言,香港已經進入戰爭狀態,但是她也不知道能再為香港做些什麼,不過,她還是要謝謝臺灣人為香港做的一切。
(文章僅代表作者個人立場和觀點)

https://m.secretchina.com/news/b5/2019/11/22/914371.html

對醫護人員作出拘捕才是真正的核彈,為這事件中國和港府會淪為蠻荒世界的獨裁政權

對醫護人員作出集體拘捕才是真正的核彈,為這事件中國和港府會淪為蠻荒世界(第三世界也未試過)的獨裁政權。
在外國媒體上,五毛唯一能狡辯的,是説它是假新聞或假醫護人員。

這等醜事還上了權威醫療月刋'剌針',全世界醫療人員無人不知。

======

文中踢爆警方曾聲稱「關注理大傷者」及「協調紅十字會醫療隊進入校園提供救援」的說法,實情是警方在紅十字會醫療隊到達大學現場,超過2小時後才容許他們進入校園內;本來警方限制紅十字會的救援行動只有3小時,其後紅十字會要求後,才獲延長救援時間。


理大攻防戰】PPRB曾稱邀請紅十字會救援 戰地醫生踢爆警謊:反將所有醫護拘捕


戰地外科醫生Darren Mann,在國際醫學期刊《刺針》(Lancet)發表文章,批評警方拘捕義務救援人員是不符合人道主義,在文明社會幾乎沒有聽過這些行為。網上圖片(互聯網)

抗爭者與警方於理工大學的攻防戰未完全平息,警方日前拘捕大批撤離校園的義務醫護人員及急救員,校園內傷者也一度缺乏適切救援。曾在理工大學提供義務救援的戰地外科醫生Darren Mann,在國際醫學期刊《刺針》(Lancet)發表文章,批評警方拘捕義務救援人員是不符合人道主義,在文明社會幾乎沒有聽過這些行為。文中並踢爆警方曾聲稱「關注理大傷者」及「協調紅十字會醫療隊進入校園提供救援」的說法,實情是18日早上Darren Mann曾致電紅十字會及無國界醫生,希望他們考慮介入;而且警方在紅十字會醫療隊到達大學現場,超過2小時後才容許他們進入校園內;本來警方限制紅十字會的救援行動只有3小時,其後紅十字會要求後,才獲延長救援時間。據悉,目前身在南蘇丹做人道救援工作的歐耀佳醫生,當日也越洋協調紅十字會派醫療隊到理大救援。

Darren Mann在《刺針》撰文指出,17日晚上他與義務醫療隊,在理大內與其他醫療隊提出人道救援,所有義務醫護人員及急救員都穿上反光衣及戴頭盔,上面有紅色十字做標記。晚上約8點半警方宣佈會於10時開始將理大事件定性為暴動(riot),校內任何被捕者會因暴動罪而被捕。警方之後宣佈會嘗試攻入校園,甚至使用致命武力。約9時半警方公佈一條指定路線,要求所有人從該路線離開。
文中指出,義務救援隊伍商量後,決定於醫院工作的專科醫護人員,包括外科醫生、麻醉科醫生及手術室護士應離開,在醫院準備接收傷者,其他護士及急救人員等繼續留下。
Darren Mann的救援隊離開校園,換上便服前往醫院。但之後他獲悉,一群在他們之後離開的醫生、護士及輔助醫療人員,離開校園後在警方防線被捕。之後網上廣泛傳閱一張相片,有最少16名穿上十字反光衣的醫護人員及急救員,被反綁雙手坐在地上,因參與暴動被捕。警方於清晨約5時半攻擊校園,最少一名仍在校園內提供人道救援的醫生被捕,之後警方包圍校園,500名抗爭者仍在校園內。
文中指出,雖然警方指如果大學管理層有要求,可以派救護員到場,但仍在校園內的抗爭者擔心若步出校園由救護車送院,會立即被捕。傳媒廣泛報道校園內的傷者得不到治療,加深公眾的不安,18日早上Darren Mann致電紅十字會及無國界醫生,希望他們考慮介入。紅十字會將校園內的情況界定為人道危機(humanitarian crisis),自發派醫療隊進入校園。
文中指出,18日下午紅十字會醫療隊到達大學現場,但警方超過2小時後才容許醫療隊進入校園;而且限制醫療隊只有3小時進行救援。其後紅十字會要求後,才能延長救援時間。
文中指,18日下午警方於記者會中是警方誤導公眾,指是警方邀請紅十字會介入,實情並非如此(the police also misleadingly claimed they had invited the Red Cross intervention)。警方又聲稱因有暴徒假扮醫生及急救員,所有要將所有人拘捕及核實他們的身份;但事實上所有醫生的身份,都可透過香港醫務委員會核實。最少有5名醫生被捕,而且被扣留超過24小時。
Darren Mann批評警方對待義務醫療人員的行為,遠低於國際規範,並不符合人道主義,在文明社會幾乎沒有聽過拘捕義務救援人員的行為。這樣會產生寒蟬效應,在這場不文明的戰爭中,會阻止有心人向傷者提供義務救援服務。
有知情醫護人員指,警方從不關注理大內的傷者,目前身在南蘇丹做人道救援工作的歐耀佳醫生,當日也越洋協調紅十字會派醫療隊到理大救援;當紅十字會的工作受警方限制,歐耀佳也協調紅十字會向警方提出要求,最終救援行為由3小時延長多半小時。
Darren Mann本身是外科醫生,曾於公立醫院工作,現時私人執業。

https://www.facebook.com/105259197447/posts/10158319999837448/荃灣黑衫黑鞋男子離奇死亡 警指膠袋笠頭吸氦氣自殺 並無可疑荃灣黑衫黑鞋男子離奇死亡 警指膠袋笠頭吸氦氣自殺 並無可疑
11 月 22, 2019

荃灣怡康街對出荃灣海濱公園,今日(22日)清晨6時43分,途人發現一名男子倒臥在上址,並用膠袋笠頭,於是慌忙報警。警方趕往現場了解,救護員經檢驗後證實事主已氣絕身亡。警員於是取來帳篷遮蓋事主遺體,並在場檢獲一個約一呎半長懷疑氦氣罐和遺書。經初步調查後,警方相信事主以喉管將氦氣放入膠袋笠頭自殺,惟其自殺原因有待調查,死因亦有待驗屍確定。


http://yg.babyonea.com/view662/?p=58504


FB 封鎖新聞報導:


習系食水深落格99% 津巴布韋財長宣稱今年援助祇360萬美元 中方怒斥為1億3千萬

呢個好笑:
日前津巴布韋財長宣稱北京今年援助該國祇有360萬美元,但中方則怒斥實際應為1億3千萬美元;
--習系食水咁深,食咗99%😱
--或者兩邊各落格一半😂

呢個也不弱:
在月初中共以千億人民幣大單換來了法國總統馬克龍替上海進博會站台,可是他剛一回國,立即宣布取消中法大型合作項目。
--那麼聖母大教堂還要不要找中共恢復?

=======
北京成冤大頭?法總統翻臉 辛巴威不認賬(圖)

法國總統馬克龍。(圖片來源:Getty Images)
【看中國2019年11月21日訊】一直以來,中國以“大撒幣”手段來攏絡其他國家,也遭網民譏諷是冤大頭。日前津巴布韋財長宣稱北京今年援助該國祇有360萬美元,但中方則怒斥實際應為1億3千萬美元;在月初中共以千億人民幣大單換來了法國總統馬克龍替上海進博會站台,可是他剛一回國,立即宣布取消中法大型合作項目。
19日,北京公開指責其對非洲津巴布韋政府的巨額援助,嚴重被低估了。
14日,津巴布韋財政部長在公佈的預算報告中聲稱,今年1-9月間,中國總計向該國提供360萬美元援助。此數字遠低於在同一時期美國對津巴布韋所提供的5000萬美元,及英國方面所提供的4100萬美元。
隨後,中國駐津巴布韋大使立刻發出公告指稱,根據中方的資料顯示,1-9月總共向該國提供雙邊援助達1億3680萬美元。並於公告中指責津巴布韋所公佈的數字,與實際差距很大。因此,要求對方要更正成確實的數字。
據國際貨幣基金組織(IMF)的數據指出,津巴布韋在今年8月的通貨膨脹率,已高達300%,為全球最高。津巴布韋的薪資也停滯​​不前,而且食物與燃料等基本必需品的價格都飛漲,導致民生問題嚴重。一連串的經濟問題,致使津巴布韋全國1500萬人的生活變得更加艱難了。

法國總統出席中國的進口博覽會,結果讓北京意外
北京一直向非洲展開“大撒幣”,甚至去年還承諾對非洲提供達600億美元的“無條件”援款。同時,也積極地與部分歐洲國家建立起“經貿合作”。
11月初,法國總統馬克龍出席了中共於上海舉辦的進口博覽會,該國成為唯一到場的大國領袖。不過,馬克龍在開幕式上卻公開批指中方不公平對待在華外國企業,而要求北京要進一步開放市場。
陸媒報導稱,在本屆的進口博覽會上,中法總計簽署了多達1000億人民幣的貿易大單。可是輿論卻普遍認為,中方以巨額貿易換來馬克龍為進博會站台。
11月7日,馬克龍才剛回國,法國總統府立即宣布,法國決定要取消零售巨頭歐尚(Auchan)與中國大連萬達集團合作的“歐洲城”(EuropaCity)項目,其理由為該項目被環保人士強烈反對。
此項目協議是在2016年2月於巴黎簽署的,當時雙方宣布將合作在巴黎郊外投資大型購物與休閒綜合體“歐洲城”,總投資額將逾30億歐元。該項目原定於2019年動工,預計在2027年對外開放。在協議簽署之時,當時的法國總統奧朗德還曾經親自接見了萬達董事長王健林,並祝賀萬達落戶法國。
現今中共對內進行殘酷鎮壓,對外的全球野心也越來越引發國際社會的警惕。雖然經濟捆綁已經成為北京尋求或鞏固“盟友”的重要手段。不過,隨著形勢的變化,其真正效力已正在逐漸降低。
責任編輯: 王君 --轉載文章必須保留內鏈,未經授權禁止建立鏡像。
本文短網址: http://m.kzg.io/gb3pqy

https://m.secretchina.com/news/b5/2019/11/22/914312.html#google_vignette中港列車突然停駛 知情者:成批抗議者押送大陸

中港列車突然停駛 知情者:成批抗議者押送大陸


由於正值警方圍攻香港理工大學抓捕眾多抗爭者。外界猜測,中共此間突然停駛中港列車,不排除是為掩人耳目,在這兩天內,將被捕者運往大陸。去年中共轉移新疆集中營內的維族人時,列車也曾暫停。


【新唐人北京時間2019年11月21日訊】目前正向外國尋求庇護的前英國駐香港總領事館雇員鄭文杰揭露,他8月前往大陸被中共拘留期間遭遇非人酷刑,並從國安人員處得知,成批的香港抗議者被送到大陸關押。而近日有20班香港往返大陸的列車停駛。知情人20日在直播裡爆料,一些香港年輕人被列車運往深圳。

目前正向外國尋求庇護的鄭文杰在接受多家外媒採訪時透露,他早前被中共國安拘留期間,遭受酷刑,被綁「老虎椅」、戴鐐銬、蒙眼、戴面罩。他被逼違心「承認」自己代表英國掀動香港反送中抗爭。
鄭文杰披露,他被戴上黑頭套帶到一個「集體調查中心」的房間盤問,在該中心看到約10名疑犯正在接受盤問,並聽到有人大叫。被囚人士舉高手,被用粵語問「你們參與示威是不是經常舉旗?」他相信房中被折磨的正是香港抗爭者
鄭文杰說,他被要求從超過1,000張香港抗議者的照片中指認他們,同時寫下他認識的人的姓名與其政治派別。期間,有國安明確說,一批又一批香港示威者被拘捕在中國,因此他們可收集及核實所得的資料。
現年29歲的鄭文杰(Simon Cheng)是香港公民,他曾為英國政府工作近兩年。他8月8日前往深圳出差時被拘,15日後獲釋。返港後即前往外國尋求庇護。
鄭文杰透露的訊息,讓人聯想到中共鐵路客服中心近日突然發公告稱,19日到20日,有20班香港往返大陸的列車停駛。
由於正值警方圍攻香港理工大學抓捕眾多抗爭者。外界猜測,中共此间突然停驶中港列车,不排除是為掩人耳目,在這兩天內,將被捕者運往大陸。去年中共轉移新疆集中營內的維族人時,列車也曾暫停。

needs to move the arrested by train... to detain in custody somewhere.

By train, heard this first in my life.

Hope they will be safe and come out soon.
香港警隊自17日起再度強攻理工大學校園,校內千名抗議者遭港警圍堵和暴力抓捕。18日,外界看到大批來自於理大抗議學生被捕後,被警方押送上火車,目前沒有人知道他們被送往哪裡。
郭文貴20日在直播裡爆料,一些香港年輕人被列車運往深圳。他此前也曾說,中共不但在香港設有黑牢,姦殺許多女抗議者,並且正在夜以繼日地趕工蓋香港集中營,複製新疆集中營。
事實上,早在7、8月份,就有臉書和推特消息說,一些香港的被捕抗議人士被送往大陸關押
11月初,網傳視頻也曾傳出,大批男女抗爭者被警方集中轉移,至於這些年輕人被轉移到何處,則不得而知。
香港反送中5個多月以來,不斷傳出大量男女青少年失蹤的消息。(網絡截圖)
除了被抓捕轉移之外,香港反送中5個多月以來,也不斷傳出大量男女青少年失蹤的消息,被自殺、被跳樓、被浮屍的現象激增。
香港社交媒體臉書和Telegram、連登論壇等都設有尋找和追蹤失蹤人口的平台,上面的信息顯示目前尚未被尋回的女童、少女,年紀最小只有13歲,最大也只20歲左右。尤其是近日港警強攻理工大學,逾千人被捕後,失蹤的人士更是成倍增加。
因此,每當港人發現有抗議者被捕時,都會儘量詢問他們的名字,而被捕者也在帶走前表明自己「不會自殺」。
近日,網上流傳一段香港警察對市民的警告視頻顯示,香港一名警察在街頭警告市民:「小心被消失。」另一名警察補充,「這是對你的第一次警告。」

警察街頭警告市民:「小心被消失」。
Hong Kong police warned the public: "Be careful to be lost"

香港一名警察在街頭警告市民:「小心被消失」,另一名警察補充,這是對你的第一次警告。

郭文貴18日發布視頻說,根據他掌握的內部情報,中共打算在24日香港區議員選舉前,抓捕3萬名港人,抓捕過程中即使死人也無所謂。
華府中國問題專家石藏山說,中共現在搞的,就是大陸那一套,比如中共政法委對待法輪功群眾就是「打死算自殺」,江澤民下令對法輪功要從「名譽上搞臭,經濟上搞垮,肉體上消滅」。中共想在3個月內消滅法輪功。
無數法輪功學員因此被非法抓捕、關進洗腦班和精神病院、勞教、判刑以及酷刑折磨、迫害致死,甚至被活摘器官。然而,現在20年都過去了,法輪功反而日益壯大,傳遍全球,而中共政權卻因迫害法輪功搖搖欲墜。
石藏山表示,香港反送中遊行時,很多民眾高舉的標語是「天滅中共」。不管中共如何處心積慮地在香港搞超限戰,但最終結局必然是中共的解體滅亡。
(記者李芸報導/責任編輯:李泉)

https://m.ntdtv.com/b5/2019/11/21/a102712227.html